Pris og tilskud

En plads hos Thagaards privatpasningsordning-hjerterum koster 9000 kr. pr. barn. 12 mdr. om året.

Der bliver ikke regulering i prisen, hvis barnet/jeg har ferie/fri eller sygedage.

I prisen er der 4 måltider, solcreme og vaskeklude. Det er morgenmad, formiddagsmad, frokost og eftermiddagsmad.

Barnet skal være skrevet op til et kommunalt pasningstilbud, før jeg kan tilbyde en plads.

Kommunen yder tilskud til forældre, som har deres børn i den private pasningsordning. Tilskuddet bliver reguleret hvert år i december.

I skal indbetale det fulde beløb til mig den sidste hverdag i hver måned. Tilskuddet fra kommunen på 5669 kr indbetales til jer d. 5. i hver måned.

Der gives også søskendetilskud i et private pasningsordningstilbud.

Vigtigt

At barnet står opskrevet hos pladsanvisningen for at være berettiget til det kommunale tilskud.

Man skal bruge ferie til at køre barnet ind.

Ved tilbud fra pladsanvisningen om kommunal plads, takkes nej tak og I meddeler at I ønsker en privat pasningsordning, som I selv tager kontakt til.