Mine visioner

Som privat passer lægger jeg vægt på:

  • At skabe trivsel via en tryg og nærværende hverdag med genkendelige rutiner i et roligt tempo, med forskellige aktiviteter både ude og inde hele året, som tilpasses ud fra børneperspektivet i den enkelte børnegruppe.

  • At støtte børnenes sprog og motoriske færdigheder gennem kropslig udfoldelse, ved bla. sanglege og sansemotorisk udførelse i samspil med andre børn.

  • At børnene kommer udenfor hver dag og bruger kroppen på en sjov måde i naturen. Herigennem bliver de bekendt med de skiftende årstider.

  • Jeg gør brug af naturens faciliteter og udnytter dens ressourcer for at stimulere børnenes sanser.

  • At børnene lærer gennem deltagelse og selvhjulpenhed i hverdagen.

  • At støtte og guide børnene i at være gode kammerater, ved at give et trygt og inkluderende fællesskab med plads til alle.

  • At opmuntre og støtte op om børnenes glæde og omsorg for hinanden.

  • At forældrene og jeg har et godt og åbent samarbejde, for at støtte barnet bedst muligt i deres trivsel og udvikling.